<div align="center"> <h1>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie</h1> <h3>Strona prezentuje dorobek, piony kształcenia, programy, kierunki edukacyjne oraz warunki naboru do klas pierwszych. W zakres zespołu wchodzą szkoły zawodowe, technika, szkoły policealne</h3> <p>Szkoła Rolnicza w Widzewie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zsr-widzew.pl" rel="nofollow">http://www.zsr-widzew.pl</a></p> </div>